Resultaten ?

I am able to control only that which I am aware of. That which I am unaware of controls me. Awareness empowers me.

– John Withmore


Het voornaamste voordeel van coaching is een bevorderde zelfkennis. Coaching opent dus de weg voor meer coherentie bij keuzes, beslissingen en acties. Het geeft jou toegang tot een wereld vol kansen en vermogen.

Tastbare resultaten van collectieve of individuele coaching kunnen, bij voorbeeld, zijn:

  • Een verhoogd welzijn ten dienste van individuele en collectieve prestaties.
  • Precieze en duidelijke doelen, en oplopende middelen om deze doelen te bereiken.
  • Een verhoogde motivatie en een echt engagement in uw professionele en ondernemings- projecten.
  • Een verbrede perspectief op de effectieve kansen die zich aan jou of aan jouw onderneming aandienen.
  • Een wendbare uitdrukking van jouw talenten en die van jouw medewerkers.